فارسی

شایستگی فنی و حرفه ای از سال 1985

 • شما نیاز بیک ترجمه صالح و حرفه ای دارید و یا احتیاج بترجمه رسمی یک سند و یا یک مدرک دارید؟شما برای یک مذاکره مهم با یک طرف خارجی احتیاج بیک مترجم دارید, چون خودتان بزبان ایشان خوب مسلط نمیباشید؟ یک مورد برای یک مترجم یا یک مفسر خوبو یا اینکه شما یک کنفرانس بینالمللی تشکیل میدهید و احتیاج بیک تیم مسلط مترجمین خوب دارید؟مترجمین و مفسرین خوب برای تقریبأ تمام زبانهای دنیا:ما متون شمارا ترجمه و تائید و تمام مدارک رسمی را از فارسی, فرانسوی, چینی, عربی و بسیاری از زبانهای دیگر را برای شما انجام میدهیمخاهشمند است باین نکته توجه بفرمائید: تائید ترجمه ها فقط در صورتی امکان دارد که اصل مدارک را (نه فتو کپی) ارائه فرمائید.

  متون دیگررا هم برای شما بصورت حرفه ای ترجمه میکنیم مثلأ:

  قرارداد خرید وفروش, اساسنامه شرکتها

  متون تبلیقاتی

  صورتحساب ها و مدارک گمرکی

  تمام انواع نامه ها

  اظهارنامه های بیمه ای

  اسناد و مدارک فنی

  دستورالعمل های عملیاتی و کتابچه های راهنمائی

  ارائه اسناد و مدارک و سخنرانی

  خرید و فروش املاک و مستغلات و یا مدیریت آنها

  موارد ارثی / وصیتنامه

  مدارک رسمی و محضری

  ترجمه شفاهی در بسیازی از زبانها, همچنین عربی بآلمانی یا آلمانی بعربی

  یک مترجم خوب نقش بزرگی در موفقیت مذاکرات معاملاتی و رسمی دارد

  مذاکرات

  میتینگ

  کنفرانس

  سفرهای معاملاتی

  دیدار کارخانه ها ویا دفاتر

  دیدار نمایشگاه ها

  جلسات

   

  کارهای اداری

دیدار و مراقبت از بیماران و صحبت با اطبا و معاینات بیمارستانی

ما در مورد کارهای پناهندگی هم قادر بکمک هستیم

با ما صحبت کنید و با ما یک قرار بگزارید

Kommentare sind geschlossen.